Naziv projekta: „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF“
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 3.992.473,37 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Projekt traje od 09.03.2020. do 09.11.2022. (ukupno 32 mjeseca)
Kontakt osoba za više informacija: voditeljica projekta doc.dr.sc. Sofia Ana Blažević,
e-mail: blazevic@biol.pmf.hr
Kratki opis i ciljevi projekta
Svrha projekta jest da studenti razviju praktične vještine za rad kroz uvođenje i unapređenje stručne prakse te suradnje s institucijama izvan sustava visokog obrazovanja kako bi se povećala njihova zapošljivost.
Specifični cilj je povećati zastupljenost i unaprijediti kvalitetu stručne prakse na studijskim programima PMF-a, ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja za razvoj modela učenja uz rad, omogućiti stjecanje radnog iskustva studenata kroz povećanje zastupljenosti i provedbu stručne prakse na PMF-u te uspostaviti Karijerni centar.
Projekt prosper
Ciljne skupine projekta
Projekt prosper
- 50 nastavnog i nenastavnog osoblja (15 nastavnika i 3 osobe iz karijernog centra sudjeluje direktno u provedbi; ostale 32 osobe: nastavno i nenastavno osoblje prisustvuju edukacijama) 
- 700 studenata PMF-a 
- 1 visoko učilište
projekt prosper
Elementi projekta
EP 1. Unapređenje postojećih i razvoj novih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije PMF-a
EP 2. Provedba stručne prakse
PiV.Promidžba i vidljivost projekta
PM. Upravljanje projektom i administracija
Događanja
Projekt prosper
...