Karijerni centar PMF-a
stručna praksa
Kolegij Stručna praksa ima za cilj povezati studente/ice s potencijalnim budućim poslodavcima.
Stručna praksa PMF-a
Što je stručna praksa?

Kolegij Stručna praksa ima za cilj povezati studente/ice s potencijalnim budućim poslodavcima, kroz obavljanje praktičnog rada kod poslodavaca s kojima je PMF prethodno potpisao sporazum o suradnji, te kroz obavljanje praktičnog rada na samom PMF-u u laboratorijima i prostorijama opremljenima u sklopu projekta ProSPer.

Upute o korištenju sustava za stručnu praksu
Posjeti

Kroz obavljanje stručne prakse, studentima/icama omogućit će se proširivanje znanja i vještina stečenih kroz teorijsko i praktično obrazovanje u klasičnom obliku nastave. Kroz iskustvo stručne prakse studenti/ice će se upoznati s radnim procesima u realnom radnom okruženju i pripremiti za svijet rada.

Stručna praksa pojedinog studenta/ice trajat će od 40 do 120 radnih sati, ovisno o pravilima kolegija stručne prakse koji student/ica pohađa na pojedinom odsjeku PMF-a.

Upute
Upute o prijavi stručne prakse i upisu kolegija

Stručnu praksu u pravilu mogu pohađati studenti/ice od treće godine preddiplomskog studija nadalje (iznimno, na Matematičkom odsjeku PMF-a stručnu praksu mogu pohađati samo studenti/ice diplomskog studija). 
Studenti/ice se, nakon upisa kolegija Stručna praksa ili Laboratorijska stručna praksa, prijavljuju za stručnu praksu putem online sustava za stručnu praksu na gornjem linku.

Napomena: studenti Fizičkog odsjeka stručnu praksu upisuju na Geofizičkom odsjeku gdje je uveden kolegij Stručna praksa.


Upute za studente
STRUČNA PRAKSA 2023/2024 - UPUTE ZA STUDENTE-ICE [197,8 KiB]

KORIŠTENJE ONLINE SUSTAVA ZA STRUČNU PRAKSU - UPUTE ZA STUDENTE/ICE [394,6 KiB]

POPIS POSLODAVACA S KOJIMA JE POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI [86,79 KiB]

STRUČNA PRAKSA - podaci o kolegijima Stručna praksa na PMF-u [132,54 KiB]

PMF ZAŠTITA NA RADU - PRIRUCNIK [15,46 MiB]

Upute za poslodavce
STRUČNA PRAKSA 2023 - UPUTE ZA MENTORE-ICE [119,36 KiB]

KORIŠTENJE ONLINE SUSTAVA ZA STRUČNU PRAKSU - UPUTE ZA POSLODAVCE [249,39 KiB]

ISHODI UČENJA - ažurirana verzija [348,58 KiB]

Upute za studente i poslodavce
PRILOG I. POTVRDE - Ishodi učenja [348,58 KiB]


Obavijesti

...

Najčešća pitanja i odgovori
...